Tanulmányok


Dr. Árpás Károly, A lokálpatrióta szemszögéből. A Gion-életmű alapkönyve

Letöltés


Dr. Árpás Károly, a Szegedi Deák Ferenc Gimnázium tanára: A lírikus árnyéka – a költő Gionról

Letöltés


Dr. Árpás Károly, a Szegedi Deák Ferenc Gimnázium tanára: A lírikus árnyéka – a költő Gionról

Letöltés


Andrić Edit: FORDÍTÓI MŰVELETEK GION NÁNDOR VIRÁGOS KATONA CÍMŰ MŰVÉNEK FORDÍTÁSÁBAN

Letöltés


Árpás Károly Az építő-teremtő ember (Gion Nándor életművéről) Bába és társa Kiadó, Szeged, 2008. digitalizált változata kiegészítő tanulmányokkal in "Örökség-Kultúra" Oktatási E-könyv és Médiatár / Tudomány és ismeretterjesztés w3.sulinet.hu/orokseg/data – 2011.08.02.

Letölthető:

http://www.sulinet.hu/oroksegtar/data/tudomany_es_ismeretterjesztes/az_epito_teremto_ember_gion_nandor_eletmuverol/index.htm


Árpás Károly: Gion Nándor élete és pályája (Egy varázslatos elbeszélőről)

Letöltés


Bence Erika: A GION-PERSPEKTÍVA

Letöltés


Bence Erika: Másra mutató műfajolvasás (A magyar történelmi regény a XX. század utolsó évtizedében).
Cédrus Művészeti Alapítvány – Napkút Kiadó, Budapest, 2009.

Letöltés


Csányi Erzsébet: A JEANS-REGÉNYBE ÁGYAZOTT SZÓNOKLAT

Letöltés


Csányi Erzsébet: GION-REPLAY
(Szimulálás és újrajátszás Gion Nándor Testvérem, Joáb című regényében)

Letöltés


Horváth Futó Hargita: A VIRÁGOS KATONA
Szöveg és kép egymásraíródása Gion Nándor a Virágos Katona című regényében

Letöltés


Horváth Futó Hargita: AGYAGBÓL FORMÁLT "TÖRTÉNETEK"

Letöltés


Horváth Futó Hargita: AHOL "MINDENKINEK MEGVOLT A MAGA TÖRTÉNETE"

Letöltés


Horváth Futó Hargita:IRODALOMTANÍTÁSI STRATÉGIÁK, SZÖVEGINTERPRETÁCIÓK, BEFOGADÁSI LEHETŐSÉGEK (GION NÁNDOR MŰVEI AZ OKTATÁSBAN)

Letöltés


Hózsa Éva: A BESZÉDES TÖRÖK ÁDÁMOK ZÁRT TÁRGYALÁSA (Beszédek Gion Nándor szövegvilágában)

Letöltés


Hózsa Éva: A NOVELLAFÜZÉR – A CIKLUSKOMPOZÍCIÓ HATALMA Átmenetiség, más nyelvi modell, flashback
(Gion Nándor: Mit jelent a tök alsó? Novellák a hagyatékból )

Letöltés


Hózsa Éva: "Álmodtál mostanában Török Ádámról?"

Letöltés


Hózsa Éva: NOVELLA, METANOVELLA ÉS MÁS SZÉTROBBANTÁSOK AZ ÚJ SYMPOSIONBAN (1968–1969)

Letöltés


Lódi Gabriella: AZ ÜNNEPKÖRÖK ÉS A HOZZÁJUK KAPCSOLÓDÓ NÉPSZOKÁSOK SZEREPE, KULTURÁLIS MEGNYILVÁNULÁSA
GION NÁNDOR VIRÁGOS KATONA CÍMŰ REGÉNYÉBEN

Letöltés


Munjin Andrea: CSALÁDREGÉNY A CSALÁDREGÉNYEN BELÜL

Letöltés


Munjin Szokola Erika: A REGIONALIZMUS ÉS A GION NÁNDOR-I NARRATÍVA

Letöltés